ACTIVITAT

      LLENGUA (CATALÀ-CASTELLÀ) PLÀSTICA MEDI MATES COMPETÈNCIES
EXPRESSIÓ ORAL EXPRESSIÓ ESCRITA IMPULS DE LA
LECTURA
ORTOGRAFIA        

NARRACIONS DIGITALS
http://tressisens.net/idees/narracionsdigitals/ 
x x   x   x  

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
3. Competència amb el coneixement i la interacció amb el mon físic.
4.Tractament de la informació i competència digital.
5.Competència social i ciutadana.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.
 

CINEMA AL MAS
http://www.webquescat.org/escola1112/cinema/
x x   x   x  

1.    1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2.  Competència matemàtica.
3. Competència amb el coneixement i la interacció amb el mon físic.
4.Tractament de la informació i competència digital.
5.Competència social i ciutadana.
6.Competència artística i cultural.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.

STOP MOTION
https://sites.google.com/a/xtec.cat/stop-motion/
x x   x x x  

  1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2.  Competència matemàtica.
3. Competència amb el coneixement i la interacció amb el mon físic.
4.Tractament de la informació i competència digital.
5.Competència social i ciutadana.
6.Competència artística i cultural.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.


VOLEU BLOGGEAR ?

BLOCS DE CLASSE.
http://www.xtec.cat/centres/a8002800/Voleubloggear/
  x x x   x  

  1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
3. Competència amb el coneixement i la interacció amb el mon físic.
4.Tractament de la informació i competència digital.
5.Competència social i ciutadana.
6.Competència artística i cultural.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.

FEM RÀDIO
http://www.tressisens.net/radio/
x x x x   x  

  1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2.  Competència matemàtica.
3. Competència amb el coneixement i la interacció amb el mon físic.
4.Tractament de la informació i competència digital.
5.Competència social i ciutadana.
6.Competència artística i cultural.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.

FEM UN CÒMIC
http://tressisens.net/idees/femuncomic
  x   x x    

  1.     1.  Competència comunicativa lingüística i audiovisual
4.Tractament de la informació i competència digital.
6.Competència artística i cultural.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.

EL ZOOLÒGIC VIRTUAL
http://www.tressisens.net/zoo/  
  x x x   x  

  1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
3. Competència amb el coneixement i la interacció amb el mon físic.
4.Tractament de la informació i competència digital.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.

L'AGÈNCIA DE VIATGES
http://www.tressisens.net/idees/agencia/
x x x x x x x

  1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2.  Competència matemàtica.
3. Competència amb el coneixement i la interacció amb el mon físic.
4.Tractament de la informació i competència digital.
5.Competència social i ciutadana.
6.Competència artística i cultural.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.

METAMORFOSIS
http://acte.xtec.cat/~scapella/formentera/trans/index.htm
        x x  


4.Tractament de la informació i competència digital.
6.Competència artística i cultural.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.

AMB DEU CLICS
 http://acte.xtec.cat/~scapella/10clics/index.htm
  x x x x x x

 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2.  Competència matemàtica.
3. Competència amb el coneixement i la interacció amb el mon físic.
4.Tractament de la informació i competència digital.
5.Competència social i ciutadana.
6.Competència artística i cultural.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.

REDACTORS DE NOTÍCIES
 http://www.tressisens.net/idees/redactor/

x x x x   x  

 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
3. Competència amb el coneixement i la interacció amb el mon físic.
4.Tractament de la informació i competència digital.
5.Competència social i ciutadana.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.

 

FEM LA PORTADA DEL DIARI D’AVUI. http://www.tressisens.net/idees/portada/

 
x x x x x x x

 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2.  Competència matemàtica.
3. Competència amb el coneixement i la interacció amb el mon físic.
4.Tractament de la informació i competència digital.
5.Competència social i ciutadana.
6.Competència artística i cultural.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.

 

EL BÀSQUET ALS ESTATS UNITS http://www.tressisens.net/idees/basquet/

 
  x x x x x x

 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2.  Competència matemàtica.
3. Competència amb el coneixement i la interacció amb el mon físic.
4.Tractament de la informació i competència digital.
5.Competència social i ciutadana.
6.Competència artística i cultural.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.

 

LA LLIGA DE FUTBOL
http://www.tressisens.net/idees/futbol/

 
  x x x x x x

 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2.  Competència matemàtica.
3. Competència amb el coneixement i la interacció amb el mon físic.
4.Tractament de la informació i competència digital.
5.Competència social i ciutadana.
6.Competència artística i cultural.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.

 

ANEM DE COMPRES PER LA XARXA
http://www.tressisens.net/idees/compres/

 
  x x x x x x

 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2.  Competència matemàtica.
3. Competència amb el coneixement i la interacció amb el mon físic.
4.Tractament de la informació i competència digital.
5.Competència social i ciutadana.
6.Competència artística i cultural.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.

ESCRITS SONORS
http://www.tressisens.net/barril/
  x x x   x  

 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual .
3. Competència amb el coneixement i la interacció amb el mon físic.
4.Tractament de la informació i competència digital.
5.Competència social i ciutadana.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.

ELS CONTES DEL MON
http://www.webquescat.org/escola1112/contesdelmon/
x   x     x  

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual .
3. Competència amb el coneixement i la interacció amb el mon físic.
4.Tractament de la informació i competència digital.
5.Competència social i ciutadana.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.

RECOMANEM UN LLIBRE
http://www.webquescat.org/escola1112/recomenemunllibre/index.htm
x x x x   x   1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual .
3. Competència amb el coneixement i la interacció amb el mon físic.
4.Tractament de la informació i competència digital.
5.Competència social i ciutadana.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.

PARTICIPEM EN PROJECTES

 

A QUI LI TOCA SEGUIR EL CONTE ?
https://sites.google.com/a/xtec.cat/a-qui-li-toca-seguir-el-conte-2011/

 

x x x x x x    1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
3. Competència amb el coneixement i la interacció amb el mon físic.
4.Tractament de la informació i competència digital.
5.Competència social i ciutadana.
6.Competència artística i cultural.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.

 

PARTICIPEM EN PROJECTESLA VOLTA A ESPANYA AMB LES MATEMÀTIQUES
http://www.webquescat.org/volta/ 

x x   x     x  1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2.  Competència matemàtica.
3. Competència amb el coneixement i la interacció amb el mon físic.
4.Tractament de la informació i competència digital.
5.Competència social i ciutadana.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.

tcwd_137.gif (10814 bytes)

PARTICIPEM EN PROJECTESEL CALENDARI D'ADVENT
http://www.tressisens.net/calendari1112/

 

x x x x x x    1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
3. Competència amb el coneixement i la interacció amb el mon físic.
4.Tractament de la informació i competència digital.
5.Competència social i ciutadana.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.

FOTONOVEL·LES
http://tressisens.net/idees/fotono/ 

 

  x x x x     .     1.  Competència comunicativa lingüística i audiovisual
4.Tractament de la informació i competència digital.
6.Competència artística i cultural.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.

MICRORELATS A PARTIR DE FOTOGRAFIES
http://tressisens.net/idees/microrelats/ 

 

  x x x x     .     1.  Competència comunicativa lingüística i audiovisual
4.Tractament de la informació i competència digital.
6.Competència artística i cultural.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.

SUPERHEROI
http://www.tressisens.net/escolaTAC09/superheroi/index.htm 
        x x  
.
3. Competència amb el coneixement i la interacció amb el mon físic.
4.Tractament de la informació i competència digital.
5.Competència social i ciutadana.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.

TRENCACLOSQUES
http://www.tressisens.net/web6/trencaclosques/
       

x

   
3. Competència amb el coneixement i la interacció amb el mon físic.
4.Tractament de la informació i competència digital.
5.Competència social i ciutadana.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.

COP D'ULL AL MÓN
http://www.tressisens.net/mon/ 
  x x x x x    1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
3. Competència amb el coneixement i la interacció amb el mon físic.
4.Tractament de la informació i competència digital.
5.Competència social i ciutadana.
7. Competència d’aprendre a aprendre.
8.Competència en autonomia i iniciativa personal.