PROCÉS

Ja us heu organitzat?

Us heu repartit termes i aqüeductes?

Si? doncs podem començar la feina...

Abans de començar (Comprovacions tècniques)

1era SESSIÓ

2ona SESSIÓ

3era SESSIÓ

4ta SESSIÓ

5ena SESSIÓ