TASCA
Apa, anem a treballar!

Primer de tot,  haurem de fer grupets de quatre o cinc persones...

Estudiarem  qui eren els Romans, per què construïen aqüeductes i termes, i farem una recerca de fotografies per Europa...

A cada grup hi haurà dues o tres persones encarregades de les termes i dues o tres encarregades dels aqüeductes...

Haureu de fer...

Una presentació en diapositives (Power Point, Impress...) on trobarem els quatre apartats de l'estudi:

       1.Els Romans
       2.Com funcionen i per què serveixen les termes i els aqüeductes.
       3.Termes i aqüeductes a Europa.
       4 Les termes i l'aqüeducte de Tarragona

 

Comencem?