CACES DEL TRESOR  PER A PRIMĀRIA I SECUNDÀRIA CLASSIFICADES PER ÀREES I NIVELLS

ARTS PLĀSTIQUES N.E.E PRIMĀRIA ESO
1er  2on  3er  4t  1er 2on 3er 4t
DALÍ         x x