CACES DEL TRESOR  PER A PRIMĀRIA I SECUNDÀRIA CLASSIFICADES PER ÀREES I NIVELLS

AULES D'ACOLLIDA PRIMĀRIA ESO BATX. Ciles formatius
1er  2on  3er  4t  1er 2on 3er 4t    
El món dels contes: la família i els oficis     X X X X            
Qui sóc? Com sóc?         X X X X        
Anem a comprar!         X X X X        
Viatges i trasllats         X X X X        
Temps lliure i entreteniment         X X X X        
El menjar i el beure     X X X X            
                         
.