CACES DEL TRESOR  PER A PRIMĀRIA I SECUNDÀRIA CLASSIFICADES PER ÀREES I NIVELLS

TUTORIA PRIMĀRIA ESO BATX. Ciles formatius
1er  2on  3er  4t  1er 2on 3er 4t    
Habilitats socials             X X        

Dinàmiques de grup a l'aula:
Etapa de presentació
Etapa de confiar
Etapa de col·laborar
Etapa d'estructurar

            X X X X    
Reflexió sobre els valors que ens transmeten els anuncis             X X X X    
Les endorfines i la felicitat             X X X X    
Autoestima. Una carta als reis mags.             X X X X    
Paelem-ne X X                    
Ansietat             X X        
Assertivitat             X X X X    
Autoestima 1             X X        
Autoestima 2             X X        
E-participació             X X X X X X
Busques feina?                   X   X
                         
.