Internet aplicat a la didàctica de les matemàtiques 
                                                              Actualitzat juny 2010

"Molt més important que aprendre tecnologia és aprendre amb la tecnologia"
(Catalunya en Xarxa. Pla estratègic per a la Societat de la Informació)