RECURSOS D'INTERNET PER A PRIMŔRIA.
                     curs actualitzat juny de 2010

"Molt més important que aprendre tecnologia és aprendre amb la tecnologia"  
(Catalunya en Xarxa. Pla estratčgic per a la Societat de la Informació)