EstÓ actualitzada aquesta pÓgina web? 

Heu d'obrir la web...

 

hem d'escriure a la barra "direccion" del navegador...

                        javascript:alert(document.lastModified)

 

 

fem return

   i.......

Recordeu  04/10/2004

Es el dia 10 d Abril del 2004