EL RELLEU DE LA TERRA
EXPLIQUEU ALS COMPANYS:
LA GEOSFERA

PRESENTACIÓ EN GRUP:
DIFERENTS TIPUS DE RELLEU TERRESTRE

CACERA DEL TRESOR:
FORMACIÓ DEL RELLEU

FES UN ESCRIT:
MODELATGE DEL RELLEU

MIRA, ESCOLTA I EXPLICA.
LES PLAQUES LITOSFÈRIQUES

PARTICIPEM A L'EDUWIKI

EL RELLEU DE CATALUNYA
  http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/catrelleu/index.htm# 
   http://www.xtec.net/~ealonso/flash/catorog2c.html
  

EL RELLEU D'ESPANYA
    http://www.xtec.net/~ealonso/flash/esporog1c.html
    http://www.xtec.net/%7Eealonso/flash/esporog2c.html