JOCS PER PENSAR
"...és més útil descobrir, investigar, conjecturar, deduir, etc. situacions que se’ns proposen diàriament que no perdre el temps fent unes activitats automàtiques que poden ser fetes per aquests éssers mecànics que tenim a l’abast i que podem aconseguir per un preu econòmic" (Lluís Segarra. Matemàgica)

Per jugar.... http://www.xtec.es/~efranco/index.htm