PISSARRA DIGITAL
APLICACIONS SMART NOTEBOOK 

    ASTRES DEL CEL http://www.xtec.cat/crp-baixllobregat6/pditic/astres.zip 

    ELS ANIMALS VERTEBRATS http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&rid=867 

    L'ORACIÓ http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&rid=866 

    RELLOTGES http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&rid=877 

    TREBALLEM AMB ELS EUROS 1 http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&rid=875 

    TREBALLEM AMB ELS EUROS 2 http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&rid=875 

    PENTOMINÓS http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&rid=863 

    TANGRAM http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&rid=862 

    TANGRAM http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&rid=861 

    CUCS DE SEDA http://www.xtec.cat/~mlluelle/pdi.html

RECULL DE WEBS

        Juguem amb les taules http://www.genmagic.org/mates3/jtau.swf

        Juguem amb les sumes http://www.genmagic.org/mates3/jtausum.swf

        Les 7 diferčncies. http://www.genmagic.net/lengua3/di71c.swf

        Posam la part que em falta http://www.genmagic.org/habilidades/capcosc2.swf

        ENGANXA CUBS http://genmagic.org/repositorio/albums/userpics/concubs.swf

UTILITATS

          VISOR PORTABLE SMART NOTEBOOK

          PROGRAMA Smart Notebook 10.6 SP1 Software + Drivers 10.6 SP2 - Windows

          Curs per a PDI xtec: ”Iniciació a l’ús de la pissarra digital interactiva

          Instalación SmartBoard

          MiniTutoriales SmartNotebook

          Biblioteca de recursos per a PDI d’Alejandria