ADRECES RECOMENADES.

Per trobar fotos.

http://www.nba.com/teams/?nav=LeagueNavBar

http://images.google.es/imghp?ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ca&tab=wi&q=

 

 

Per trobar informació...

http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada

http://www.google.es/