INTRODUCCIÓ

La NBA està organitzada en quatre grups anomenats divisions. La divisió del PACÍFIC, la CENTRAL, la del MITG OEST i l’ATLÀNTICA.

A cada divisió hi ha 7 equips, menys a la central que n’hi ha vuit.

Volem que els alumnes coneixin una miqueta la NBA