ACTIVITATS

Es tractaria de construir un full que serà la portada del seu diari. Hauran de capturar fotografies i textos de diferents diaris i fer la seva composició. Han d'inventar un bonic títol pel seu diari...

Aquesta feina la faran en grups de dos o tres companys

Poden  treballar amb programes especials per composició com el Microsoft Publisher o en el mateix processador de textos (Open, word),  fent servir l'opció columnes.

 

Es molt interessant  començar creant un seguit de carpetes per guardar la informació que vagin recollint