INTRODUCCIÓ
A les portades dels diaris es possen les notícies que els redactors creuen que tenen una major importància...

Volem que els nostres alumnes facin una portada d'un diari amb aquelles notícies que creuen més importants !.