OBJECTIUS

º Estructuració organitzativa en carpetes a l’ordinador.

º Treballar amb els NAVEGADORS.

º Trobar informació a la xarxa.

º Aprendre a fer servir els buscadors.

º Seleccionar, classificar i jerarquitzar dades.

º Emprar procediments per capturar imatges i textos.

º Manipulació de gràfics.

º Redacció i composició de fulls.

º Fer servir impresores.