ADRECES DE CIČNCIA
Webs de cičncia http://www.aula21.net/primera/paginaspersonales.htm

Centre de documentació i experimentació en cičncies i Tecnologia.  http://www.xtec.es/cdec/

Racó de cičncies del CEIP BRASIL http://www.xtec.es/centres/a8002915/Templates/10sabermes.html