Demanar l’adreça electrònica i la contrasenya

El professorat no universitari en actiu depenent del Departament d’Ensenyament té una adreça electrònica adjudicada que va ser comunicada en el seu moment. En el cas de no tenir coneixença de la mateixa s’ha de demanar a la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació (SGTI).

1.   En el cas de ser un professor nou  que s’incorpora al sistema educatiu cal imprimir-se el formulari i enviar-lo a la SGTI per correu postal o fax. Des de la Web de la XTEC | Atenció a l’usuari | Identificació a la XTEC | Alta d’usuari.  http://www.xtec.es/at_usuari/formularis/alta.htm

2.  En el cas de ja pertanyer al sistema educatiu des de fa temps i no té coneixença de l’adreça s’ha de demanar un duplicat per correu electrònic   a la bústia info@pie.xtec.es donant el nom i cognoms, NIF i centre on es treballa.

3.  En el cas de voler canviar-se la contrasenya cal fer-ho des d’adreça d’internet. Des de la Web de la XTEC | Atenció a l’usuari | Identificació a la XTEC | Canvi de contrasenya: http://www.xtec.es:8800/usuaris/canvicontrasenya