MOSTRA DE TREBALLS

http://www.xtec.es/trobada/sjordi97/sjestel.htm

http://www.xtec.es/centres/a8010596/StJordi/laucade5.htm

Fem l'auca entre tots