OBJECTIUS
- Aprendre la llegendade Sant Jordi.

- Treballar els rodolins