LES INSTITUCIONS DE GOVERN D'ESPANYA

Cacera del tresor per cicle superior de primària.
Sebastià Capella Priu   scapella@xtec.cat
CEIP MAS CASANOVAS

   INTRODUCCIÓ
El 23 de febrer de 1981 va haver-hi al Congrés dels diputats un intent de cop d'Estat....

Les intencions dels golpistes era fer fora els que manàven i posar-se Ells al cap de la nació.

Vàren atacar a una de les institucions més importants de govern d'Espanya.

A Espanya hi ha quatre institucions bàsiques d'acord amb la Constitució....

PREGUNTES

1. Quines són les quatre institucions bàsiques de govern d'Espanya?

2. Què és i quinesfuncions té en el govern d'Espanya, la Corona?

3. Com està constituit i què es fa a les Corts Generals?

4. Què és el Govern de l'Estat? Com està format? Com s'escull?

5 Quina feina fan els ministres?

6. Què és i per qui està constituit el Tribunal Constitucional?

LA GRAN PREGUNTA

Creus què és important que un Estat, disposi d'una institució com el Tribunal Constitucional?   Per què?


 

ADRECES D'INTERNET ON TROBARÀS INFORMACIÓ

http://www.la-moncloa.es/default.htm 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Govern 

http://www.casareal.es/ 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Carles_I_d%27Espanya  

http://www.tribunalconstitucional.es/ 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Constitucional

http://ca.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A9s_de_Diputats

http://www.senado.es/

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso