AVALUACIÓ                                sf.gif (12069 bytes)

L'Antoni a classe

L'avaluació d'aquesta webquest la farà el professor per mitjà de la següent  RÚBRICA:

               RÚBRICA DEL PRODUCTE FINAL

       

Per estar ben satisfets del treball realitzat hauríeu de sumar més de 23 punts.