TASCA      enfum1.gif (13422 bytes)
Bé, doncs... haureu d'anar per feina.

Primer de tot, feu grups de tres persones, entre tots tres ho fareu tot...
Busqueu, remeneu, compteu, investigueu, decidiu, xerreu... i arribeu a conclusions.

Haureu de redactar un informe per lliurar a la directora del centre que expliqui detalladament com anireu al Museu de la ciència de Terrassa,  i quant us  costarà. 

Haureu de justificar molt bé els motius per agafar un transport i no un altre...

                              Company de classe