GUIA DIDÁCTICA DE TARRACONINS

Un dels objectius d'aquesta WebQuest és desenvolupar les Competències Bàsiques tal com detallem a continuació:

CCBB

DESCRIPCIÓ

Competència Comunicactiva Lingüística i Audiovisual

Mitjançant el treball cooperatiu desevoluparan les habilitats socials i comunicatives d'escoltar amb atenció.

L'expressió oral correcta i l'escolta respectant el torn de paraules i les diferents intervencions dels companys.

L'expressió escrita en el redactat de les explicacions que han d'acompanyar les diapositives.

Aprendran a seleccionar un video i posar-lo en una presentació. Això significa descarregar un programa, executar-lo, instal.lar-lo i utlitizar-lo
adequadament.

Competència Cultural i Artística 

Treballaran amb una càmara fotogràfica

Hauran de seleccionar i modificar imatges per a millorar-ne la qualitat

Mitjançant una presentació amb diapositives on es valorarà la relació de les imatges amb el contingut cultural

 

Competència en el tractament de la Informació i Competència Digital 

Treballaran amb imatges: hauran d'aprendre a seleccionar, anomenar i desar, una imatge que hagin trobat a Internet, i recuperar-la quan la necessitin per a fer la presentació.

Cercaran, seleccionaran i processaran la informació trobada a les diferents webs que se'ls indiquen.

Utilitzaran el programa "Picnik" amb el qual aprendran a cercar una imatge, pujar-la al programa, editarla, retocar-la tornar-la a desar, canviar-li el nom si cal, redimensionar-la, millorar-ne la qualitat , etc..

Competència Matemàtica 

Hauran de calcular les mides de les imatges , redimencionar-les conservant les proporcions, etc..

Calcularan el temps de treball i hauran d'organitzar-se per complir amb un calendari prèviament establert.

Treballaran el concepte de temps històric situant els romans en la seva època (màquina del temps)

Aprendran a situar uns monuments en un espai geogràfic.

Competència en Aprendre a Aprendre 

S'organitzaran el treball per grups en les diferents sessions.

Decidiran els rols: Hauran de posar-se d'acord, repartir-se les responsabilitats i acceptar els acords presos.

Decidiran si continen la recerca en altres temes.

Competència en Autonomia i iniciativa personal 

Cada un haurà d'organitzar el treball individual dins el grup, saber treballar sol quan calgui i després explicar-ho i compartir-ho amb els altres.

Hauran de demanar la paraula i aportar les seves idees al grup.

Competència en Coneixement i Interacció amb el Món físic 


Han de cercar, processar i analitzar informació sobre estructures arquitectòniques, monuments etc.

Han de cercar, processar, analitzar l'aprofitament de l'aigua a l'època dels romans.

 

Competència Social i Ciutadana 

Han de situar els romans en la seva època i també geograficament,
comparar l'estructura de classes socials de l'època.

Conèixeran una època de la història de Cataluna "La romanització"

Processaran informació sobre termes i aqüeductes i explicaran la seva utilitat

Hauran de saber adreçar correctament el seu treball a una institució: l'Ajuntament de Tarragona

Desenvoluparan rols dins un grup de treball cooperatiu , organitzat, aprendran les normes democràtiques de respecte a les idees dels altres i de responsabilitat del seu treball dins un grup.

ENLLAÇ Per ampliar informació sobre CCBB :COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

ANNEX : CLUB DELS TARRACONINS