WEBQUEST,
UNA METODOLOGIA PER TREBALLAR AMB INTERNET A L'AULA
per SEBASTIÀ CAPELLA i PRIU  scapella@xtec.cat

  INNOVACIÓ O TECNOLOGIA 

  CACERES DEL TRESOR

  QUÈ ÉS UNA WEBQUEST ?   
                  

   PRESENTEM UNA WEBQUEST...

          DE MATEMÀTIQUES: VOLEM  ANAR A....
                  

                   ALGUNES TASQUES. 

  CREAR UNA WEBQUEST ?, INSPIRAR-SE EN UNA ALTRA… ADAPTAR-NE !
                
  

 
EXEMPLES DE COM APLICAR LES WEBQUEST...

  EXPERIÈNCIES A L'AULA   http://webquest.xtec.cat/httpdocs/experien/experiencies.htm

                     ELS AMFIBIS

  LA COMUNITAT CATALANA DE WEBQUEST 
                 http://www.webquestcat.cat/

  COM CREAR WEBQUEST ?
                        

ON TROBAR WEBQUEST ?
                http://webquest.xtec.cat/enlla/

BUSCAR I AVALUAR UNA WEBQUEST
       FITXA D'AVALUACIÓ
       POSADA EN COMÚ.

COM RECONÈIXER BONES WEBQUEST. 

          
XERREN DE LA TASCA 
             Producte final
              Treball cooperatiu
             Transformació de la informació

             6 webquest

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
      
    BUSQUEM les competències bàsiques.
               Fem propostes de millora.
 
               Ens repartim en 8 grups . A cada grup li correspon
               reflexionar sobre una competència i elaborar una proposta
               de treball,

               COMPETÈNCIES    FITXES (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
               POSADA EN COMUNA

 

REDACTEM...
             LA TASCA... introducció. Procés.
             POSADA EN COMÚ

 

LECTURA RECOMENADA: (*) L'ÀNIMA DE LES WEBQUEST       
                     http://www.xtec.net/%7Ecbarba1/Articles/Jarbascata.pdf

CURS D-109 http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/td109/index.html